ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

На 19.07.2017 г. Правителството прие проект на Закон за частната охранителна дейност, внесен от Министъра на Вътрешните работи. Заложеният в новите текстове принцип има за цел да създаде равнопоставеност на субектите, извършващи частна охранителна дейност в условията на пазарна икономика.

Част от промените въвеждат по-голяма яснота в обхвата на всички видове охранителна дейност и премахват противоречията, които създават предпоставки за нелоялна конкуренция и спекулиране с издадените лицензи за охрана.


Created and Hosted by BIAnet