Юбилейна сесия „Десет години НАФТСО”

 

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана НАФТСО е на прага на 10-тата годишнина от своето учредяване.

 

По този повод Управителният съвет на сдружението проведе Юбилейна сесия „Десет години НАФТСО" на 4-ти ноември 2011 г. в Резиденция Бояна.

 

В мероприятието участвуваха 138 от регистрираните предварително представители на частния бизнес в сигурността и много гости.

 

Няколко приветствия и много поздравителни адреси очертаха високата оценка за ролята на асоциацията в развитието на частния сектор за сигурност в Република България.

 

Мероприятието на НАФТСО отново бе възможност гласът на частния бизнес в сферата на сигурносттта да бъде чут на национално и европейско ниво.

 


Created and Hosted by BIAnet